STRONA GŁÓWNA

RYNEK

Polski rynek mieszkaniowy tętni życiem. Pierwszy kwartał 2016 roku zgodnie z oczekiwaniami przyniósł bardzo dobre wyniki sprzedaży. Aktywni byli zwłaszcza kupujący korzystający z dopłat w ramach programu MDM. Deweloperzy, którzy od dłuższego czasu doskonale odczytują oczekiwania poszczególnych grup nabywców, po raz kolejny zostali nagrodzeni. W sześciu miastach o skali  rynku  (Warszawa,  Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Poznań i Łódź) sprzedali oni ponad 14,3 tysiąca mieszkań. Wciąż na wysokim poziomie utrzymywało się zainteresowanie zakupami mieszkań na wynajem. Przy najniższym po 1990 roku oprocentowaniu depozytów, oddalającej się perspektywie powrotu inflacji, a także stabilnych czynszach, relatywna atrakcyjność inwestowania w mieszkania na wynajem pozostawała wciąż bardzo wysoka. Oceny większości ekspertów dotyczące średnio-terminowych perspektyw polskiej gospodarki są dobre.  Program 500+ powinien zaowocować wzrostem konsumpcji, a w przypadku części rodzin może także zachęcać do poprawy sytuacji mieszkaniowej.

CZYTAJ WIĘCEJ

PARTNERZY

logo-carda-grupa-kapitalowa02

CHAREKTERYSTYKA

Fundusze inwestują w udziały i akcje spółek celowych, z których każda jest właścicielem wybranego projektu deweloperskiego. Inwestycje deweloperskie realizowane w ramach Murapol DC Fund obejmują wyłącznie projekty w trakcie realizacji (czyli z rozpoczętą już budową oraz przedsprzedażą). Grunty nie są obciążone kredytami – zastępstwo inwestycyjne od początku prowadzi Murapol SA, współfinansując inwestycję.

CZYTAJ WIĘCEJ

STRATEGIA INWESTYCYJNA
  • Pozyskiwanie nowych gruntów pod projekty
    deweloperskie.
  • Proces projektowania.
  • Proces budowlany.
  • Sprzedaż i marketing.
  • Zastępstwo inwestycyjne i finansowanie projektów.

CZYTAJ WIĘCEJ

JAK INWESTOWAĆ

Certyfikaty inwestycyjne – to papiery wartościowe emitowane przez zamknięte fundusze inwestycyjne. Wycena certyfikatów dokonywana jest z częstotliwością określoną w statucie, lecz nie rzadziej niż raz na 3 miesiące, siedem dni przed rozpoczęciem zbywania certyfikatów kolejnej emisji lub w dniu wykupu certyfikatów.. Wynika ona z oszacowania wartości instrumentów finansowych, w które zainwestował fundusz. Zamknięte fundusze inwestycyjne mogą inwestować m.in. w transakcje terminowe, prawa pochodne, waluty, a nawet udziały spółek z o.o., a więc lokaty niedostępne z mocy prawa dla funduszy otwartych.

CZYTAJ WIĘCEJ

WYCENA

Wyniki Funduszu

dc fund wykres

DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJCZYTAJ WIĘCEJ

POBIERZ DOKUMENTY
Aktualności
Raport: Analiza fundamentalna ciekawych spółek deweloperskich

Prezesi spółek deweloperskich liczą, że hossa w branży może potrwać jeszcze cały 2017 r. Swoich faworytów w branży mają rynkowi analitycy, a prawdziwym kąskiem są spółki dywidendowe, które w w kolejnych latach mają szansę oferować stopy przekraczające 8 proc.

Wszystkie aktualności
Komentarze do wycen
Komentarz do wycen

Komentarze do wycen pojawią się już niedługo.

Portfel